Політика конфіденційності

Політика конфіденційності
1. Загальні положення
1.1 Ця Політика конфіденційності (надалі – «Політика») розроблена ТОВ «Техно-Привід» (код ЄДРПОУ: 37483556, адреса: 09109, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 33, надалі – «Товариство» та/або «Адміністрація») у відповідності до діючого законодавства України, в тому числі, але не виключно, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») за допомогою Сайту (https://techno-privod.com.ua/) або пов’язаних з ним послуг та інструментів.
1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіту, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на Сайті, ір-адреса, дані про пристрої (комп’ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), що використовуються Користувачем, повідомлення (інформація, яка міститься в переписці між Користувачами, а також в переписці з Адміністрацією Маркетплейсу), інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційні формі та/або при заповненні Особистого кабінету на Маркетплейсі, при проходженні опитування (шляхом заповнення анкети або в інший спосіб), написанні повідомлення чи відгуку, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і Адміністрації Сайту, інформація, яка надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги), яка надається Товариством.
1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-які дії з Даними в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання Даних Товариством.
1.4 Розпорядником Даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «Техно-Привід» (код ЄДРПОУ: 37483556, адреса: 09109, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 33.
1.5 Користувач, здійснивши реєстрацію на Сайті, вносячи при цьому свої персональні Дані та/або надаючи ці Дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту https://techno-privod.com.ua/ та/або використовуючи будь-яку частину сайту та/або, шляхом надання згоди – активував кнопку «Оформити замовлення», висловлює свою згоду з положенням цієї Політики та надає ТОВ «Техно-Привід» а також третім особам, які надають послуги ТОВ «Техно-Привід», зокрема, але не виключно, здійснюючи обробку платежів, надаючи фінансові послуги, доставку, дозвіл на обробку власних персональних даних.
1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Сайті або повідомляючи через канали телефонного зв’язку та/або на електронну та/або поштову адресу Товариства, шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або в інший спосіб), або Дані можуть надаватися із інших джерел (у відповідності з п. 3 цієї Політики) наприклад, з відгуків Користувачів (оцінка, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб надана в ході направлення претензій, скарг та/або при розгляді спорів, та/або інформація із загальновідомих джерел в мережі Інтернет.
1.7 Користувач не має право використовувати сайт (https://techno-privod.com.ua/), якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.

2. Які Дані можуть збиратися
2.1 Товариство може збирати наступні Дані:
– ім’я, прізвище, по батькові (у разі наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, найменування компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса місцезнаходження компанії, інші контакті дані за бажанням Користувача (наприклад, місце та/або адреса роботи), номери платіжних карток, токени платіжних карт (USB-ключі, який призначені для інформаційної безпеки користувача);
– інформація, яка необхідна для здійснення комунікації між Користувачами Сайту в тому числі для здійснення і підтвердження угод між продавцями та покупцями, отримання і відправки повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від Користувачів та отримання зворотного зв’язку від Користувача при необхідності, інформація, розміщена Користувачами за по результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки клієнтів, скарги, претензії, інші звернення;
– дані про пристрої, що використовуються Користувачами, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їх мобільні Дані (у випадку, якщо Користувач використовує мобільні додатки) такі як: ір-адреса; дата та час коли Користувач користується Маркетплейсом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, що використовувався Користувачем, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
– дані, отримані в результаті проведення Товариством та/або третіми уповноваженими Товариством особами різних опитувань, з метою покращення надання послуг Користувачам; інформація, отримана Товариством в результаті здійснення маркетингової діяльності;
– інформація про дії Користувача на Маркетплейсі (споживча поведінка щодо придбаних товарів, робіт, послуг на Маркетплейсі) інформація щодо спілкування з іншими Користувачами, в тому числі інформація залишена Користувачами в формі відгуків, виставлення оцінок, коментарів чи будь-який інший зворотній зв’язок від Користувачів; інформація відповідно до якої формуються рейтинги Користувачів, яка містить користувацький досвід і яку Користувачі залишають на Сайті як результат взаємодії з іншими Користувачами, що дозволяє Товариству вжити необхідних заходів з метою підтримки якісного обслуговування та уникнення шахрайських дій
– інформація, отримана від Користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом повідомлена Адміністрації Сайту (це може бути інформація у тому числі але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізацію, робочий стаж, соціальний статус, склад сім’ї (прізвища, ім’я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відео зображення Користувача (та/або уповноваженої особи Користувача тощо);
– інформація отримана Товариством в законний спосіб від партнерів та/або третіх осіб.
2.2 Товариство також може обробляти Дані за допомогою наступних технологій:
– файли Cookies (кукі- невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер Користувача при переході на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп’ютері Користувача та/або в його мобільному пристрої);
– пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), які дозволяють відслідкувати частоту використання Користувачем веб-сторінки з метою визначення браузера Користувача і надання сервісу, наприклад зберігання Даних в корзині між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Користувачем при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Використання, обмін та цілі обробки Даних
3.1 Товариство використовує та здійснює обробку Даних, в наступних цілях:
– здійснення покладених на Товариство функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
– для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій та здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, за допомогою яких здійснюються розрахунки на Сайті, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації бонусних програм, програм лояльності, відправки розсилок поштою, електронною поштою, за номером телефону, в тому числі з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини https://techno-privod.com.ua/, а також інших маркетплейсів/сайтів, що знаходяться в розпорядженні та/або належать ТОВ «Техно-Привід», та/або для повідомлення Користувачів Сайту про фінансові послуги, що надаються третіми особами та/або партнерами ТОВ «Техно-Привід», з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку по ключовим словам, управління трафіком на Сайті, аналізу і прогнозування уподобань, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності;
– з метою направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень щодо функціонування Сайту https://techno-privod.com.ua/ та/або інших сайтів, які перебувають у розпорядженні та/або належать ТОВ «Техно-Привід» поштою, електронною поштою;
– з метою забезпечення надання Товариством інтернет-сервісів Сайту, обміну інформацією.
Товариство може здійснювати обмін Даними з афілійованими особами Товариства (компанії, які діють на підставі спільної власності), які можуть обробляти та використовувати Дані з метою, яка вказана у розділі 3 цієї Політики.
3.2 Товариство не здійснює обробку даних, які стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських організаціях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити їх особистість не обробляються також.
3.3 Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України.

4. Умови надання доступу до Даних
4.1 Розкриття Даних відбувається при замовленні Користувачем товарів/послуг на Сайті продавцю/постачальнику таких товарів, послуг, але тільки в об’ємі необхідному для ідентифікації Користувача та його замовлення.
4.2 Сайт https://techno-privod.com.ua/, окрім того, надає можливості використовувати АРІ послуги Youtube. Персональні дані Користувачів, що використовують АРІ послуги Youtube, обробляються, зберігаються та передаються у відповідності до Умов користування АРІ послуги Youtube, що доступні за посилання: https://www.youtube.com/t/terms , а також у відповідності до Політики конфіденційності Google, яка доступна за посиланням: https://policies.google.com/privacy.
4.3 Товариство здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам і не розповсюджуються без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту і прав людини, зокрема, але не виключно:
– за обґрунтованими запитами органів державної влади, які мають право витребувати та отримувати такі Дані;
– у випадку, якщо ТОВ «Техно-Привід» має обґрунтовані підозри щодо порушення Користувачем умов цієї Політики.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду
5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: technoprivod@ukr.net або поштову адресу: 09109, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 33.
5.2 Після отримання такого повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності з діючим законодавством України.
5.3 Функціонування деяких можливостей Сайту, для яких необхідна інформація про Користувача, може бути припинена з моменту зміни/видалення Даних.
5.4 Товариство здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, вказаних в цій Політиці протягом всього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії з Сайтом.
6. Захист Даних
6.1 Товариство, при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі від змін, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.
6.2 Товариство на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

0/5 (0 Reviews)
w

₴0.00
0